DOĞRU YER , DOĞRU ZAMAN !

Grafik ve tasarım konusunda hizmet veren firmamız, Mart 2002 yılında Sakarya’da kurulmuştur. Sektördeki tecrübemiz ülkemizin bilgisayar teknolojisi ile yeni tanıştığı yıllar olan 1990’lara kadar uzanmaktadır.

İçinde bulunduğumuz çağ bilgi ve teknolojinin insan aklının sınırlarını zorlayan, imkânsızı neredeyse yok sayan bir çağ. Bu sebeple bilgimizi içinde bulunduğumuz çağa ayak uydurabilmek için her zaman güncel tutmaya çalıştık ve bu güncelliğe devam edeceğiz.

Var oluşumuzdaki felsefe, tecrübemizi sanatımızla birleştirip, güncel teknolojiler ile ürettiklerimizin tamamında kalite ve estetikten ödün vermemektir. İnandığımız bu felsefe, bizlere güvenen dost ve müşterilerimizle başarılı projelere imza atmamıza imkan tanımıştır.

Bizler her güzelliğin ardında mutlaka tasarlayıcı bir aklın olduğuna inanırız. Bu sebepledir ki kurulduğumuz günden buyana, ilişkilerimizi estetik, kalite ve güven üzerine kurmaya gayret gösterdik.

İlk günden bugüne kadar var olmamıza vesile olan, bizleri en iyi olmaya zorlayan tüm dost, müşteri ve çözüm ortaklarımıza teşekkürü borç biliriz.